Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna KMP Gorzów Wlkp.

Komórki Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim

 

Wydział Kryminalny

Naczelnik Wydziału -  podkomisarz Michał Wysmyk

Sekretariat 

telefon: 47 791 20 50

adres poczty elektronicznej: nacz.krym.kmp_gorzow@go.policja.gov.pl

 

Wydział Dochodzeniowo-Śledczy

Naczelnik Wydziału -  podinspektor Tomasz Figura

Sekretariat

telefon : 47 791 27 00

adres poczty elektronicznej: nacz.wds.kmp_gorzow@go.policja.gov.pl

 

Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Naczelnika Wydziału - nadkomisarz  Leszek Żuchowski

Sekretariat

telefon:  47 791 27 50

adres poczty elektronicznej: nacz.pg.kmp_gorzow@go.policja.gov.pl

 

Wydział d/w z Przestępczością Narkotykową

p.o. Naczelnika Wydziału - aspirant sztabowy Arkadiusz Kik

Sekretariat

telefon: 47 791 28 50

adres poczty elektronicznej: nacz.pn.kmp_gorzow@go.policja.gov.pl

 

Wydział Prewencji

Naczelnik Wydziału - nadkomisarz Grzegorz Czyrka

Sekretariat

telefon: 47 791 25 50

adres poczty elektronicznej: nacz.prew.kmp_gorzow@go.policja.gov.pl

 

Wydział Ruchu Drogowego

Naczelnik Wydziału - podkomisarz Andrzej Pilawski

Sekretariat

telefon: 47  791 28 00

adres poczty elektronicznej: nacz.rd.kmp_gorzow@go.policja.gov.pl

 

Wydział Sztab Policji

Naczelnik Wydziału - nadkomisarz Arkadiusz Serafiński

Sekretariat

telefon: 47 79125 00

adres poczty elektronicznej: nacz.sztab.kmp_gorzow@go.policja.gov.pl

 

Wydział Wspomagający

Naczelnik Wydziału - komisarz Andrzej Federkiewicz

Sekretariat

telefon: 47 791 26 00

adres poczty elektronicznej: nacz.wspom.kmp_gorzow@go.policja.gov.pl

 

Zespół Kadr i Szkolenia

komisarz Kinga Nagórka

telefon: 47 791 26 31

 

Zespół Dyscyplinarny, Skarg i Wniosków

aspirant Małgorzata Karlik - telefon: 47 791 26 51

aspirant Ewelina Banaszek - telefon 47 791 26 50

 

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - podkomisarz Aneta Grzonka

telefon: 47 791 26 41

 

Zespół  Komunikacji Społecznej

komisarz Grzegorz Jaroszewicz - telefon 47 791 20 06

 

Jednosobowe Stanowisko ds Prawnych:

Mecenas Piotr Mielcarek

telefon  47 791 20 04

 

Jednostki Podległe

 

Komisariat Policji I w  Gorzowie Wielkopolskim

ulica  Zygalskiego 2

66-400 Gorzów Wielkopolski

Komendant - młodszy  inspektor Andrzej Panek

telefon 47 791 21 00/ dyżurny 47 791 21 11

adres poczty elektronicznej: komendant.kp1_gorzow@go.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji II w Gorzowie Wielkopolskim

ulica Kwiatowa 10

66-400 Gorzów Wielkopolski

Komendant -  nadkomisarz Krzysztof Kozłowski

telefon  47 791 23 00/ dyżurny 47 791 23 11

adres poczty elektronicznej: komendant.kp2_gorzow@go.policja.gov.pl

 

Posterunek Policji w Bogdańcu

ulica Dworcowa 5

66-450 Bogdaniec

kierownik - aspirant Piotr Olejniczak

telefon  47 791 23 51

adres poczty elektronicznej: komendant.kp2_gorzow@go.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji w Witnicy

ulica  Żwirowa 2

66-460 Witnica

Komendant - aspirant sztabowy Paweł Krzywda

telefon 47 791 65 00

W nagłych wypadkach proszę telefonować pod numery alarmowe 997 lub 112

adres poczty elektronicznej: komendant.kp_witnica@go.policja.gov.pl

 

Komisariat Policji w Kostrzynie nad Odrą

ulica  Jana Pawła II 64

66-470 Kostrzyn n/O

Komendant - komisarz Mariusz Kowalewski

telefon  47 791 04 00/ dyżurny 47 791 04 11

adres poczty elektronicznej: komendant.kp_kostrzyn@go.policja.gov.pl

 

Metryczka

Data publikacji : 29.05.2019
Data modyfikacji : 23.07.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Ziętek
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Ziętek
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Jaroszewicz
do góry