AKTY PRAWNE - Status prawny - Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

AKTY PRAWNE

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. wykonuje zadania służbowe między innymi w oparciu o niżej wymienione akty prawne:

1.      Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.)

2.      Zarządzenie Nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r.w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 18, poz. 135) wraz

ze  zmianami wprowadzonymi:

  •       Zarządzeniem nr  557 z dnia 30 maja 2008 r. (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 62);
  •       Zarządzeniem nr 1031 z dnia 14 października 2008 r. (Dz. Urz. KGP Nr 17, poz. 102);
  •       Zarządzeniem nr 361 z dnia 26 marca 2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 23);
  •       Zarządzeniem nr 1388 z dnia 20 listopada 2009 r. (Dz. Urz. KGP Nr 15, poz. 72);
  •       Zarządzeniem nr 92 z dnia 11 lutego 2011 r.  (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 8);
  •       Zarządzeniem nr 114 z dnia 19 marca 2012 r. (Dz. Urz. KGP poz. 14).

3. REGULAMIN KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W GORZOWIE WLKP.:

Metryczka

Data publikacji : 17.12.2008
Data modyfikacji : 09.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Magdalena Ziętek
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Ziętek
Osoba modyfikująca informację:
Magdalena Ziętek
do góry