Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 poz. 1114) Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. uruchomiła usługę Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, umożliwającą doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

 

W celu złożenia wniosku do Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. należy:

1. Zalogować się na platformie www.epuap.gov.pl

2. Wybrać z katalogu usług Komendę Miejską Policji w Gorzowie Wlkp.

3. Wypełnić formularz "pismo ogólne do  podmiotu publicznego" oraz jeśli to konieczne dołączyć dokument w formie elektronicznej

 

Adres skrzynki ePUAP: /KMPGorzow/SkrytkaESP

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/KMPGorzow

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji : 04.09.2015
Data modyfikacji : 05.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Kinga Nagórka
Osoba udostępniająca informację:
Kinga Nagórka
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Jaroszewicz
do góry